Şanlı İlaç Kalite Kültürü

Şanlı İlaç eskilere dayanan güçlü bir kültüre sahiptir.

Şirketimiz; piyasadaki rekabetçi konumunu koruyabilmek, ürünlerini ve süreçlerini sürekli olarak geliştirebilmek ve iyileştirebilmek için, köklü geçmişinden güç alan yenilikçi yaklaşımlar ile ilerlemektedir.

Şanlı İlaç’ta uygulanan sistemlerle, kalitenin bir yönetim anlayışı olduğu vurgulanır. Sistem ve tekniklerin yanında insan faktörüne önem veren Şanlı İlaç, bu yönetim tarzı ile kendi kalite kültürünü oluşturmuştur. Bu kültür; ilk defada, zamanında ve her defasında aynı kaliteye ulaşmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar.

Sürekli kalite iyileştirme hedeflenerek; kaliteli, güvenli ve etkili ürün üretimi amaçlanır. GMP (İİU-İyi İmalat Uygulamaları), ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, yardımcı standartlar ve kılavuzlar bu amaç doğrultusunda hedeflere ulaşmak için kullanılan kalite araçlarıdır. Sıfır hataya yaklaşmak için, araştırma geliştirmeden başlayarak, piyasa geri bildirimlerine kadar tüm süreçlerde, bu kalite araçları kullanılır.

Şanlı İlaç, kültüründeki kalite anlayışı ile potansiyel riskleri önceden belirleyerek çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğini en aza indirmeyi amaçlar.

Kalite Gelişimi

Kökleri geçmişe dayanan kalite kültürü aşağıdaki basamakları tırmanarak bu güne kadar gelmiş ve sürekli gelişmekte ve ilerlemektedir.

  • Muayene aşaması
  • Kalite kontrol aşaması
  • Kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi

Sadece muayene ile başlayan kalite yolculuğu; kalitenin kontrol edilmesi aşamasından sonra, tüm olayların oluşmadan önce önlenmesini sağlayan yaklaşım ile devam eder. Böylelikle tüm çalışmalar ile farmasötik kalitenin güvencesi sağlanır.

Sertifikalar