İnsan Kaynakları  Uygulamalarımız

Şanlı İlaç San. A.Ş. de İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonları, insan kaynakları politikamız doğrultusunda şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, şirket kültürünü benimsetip iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak, gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek ve çalışanlarımıza kariyer yolculuğunda rehberlik yapmaktır.