İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası;  çalışana değer veren, değişime açık, şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, insan sağlığına  , çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, ilgili  birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının güncel  metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.