Şanlı İlaç Sanayi A.Ş. olarak, ilaç sektöründe gücümüzün devamlılığını sağlayarak hedeflerimize ulaşabilmek; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek ve onları memnun edebilmek için;

 • Sektörümüz gereği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması ile ilgili tüm Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile yürürlükte olan güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarına sürekli olarak uygunluğu sağlamayı,
 • Kalite Yönetim Sistemleri ve yasal mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi sağlayarak, kurumsal yapımızı güçlendirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek gerekli yatırımları sağlamayı ve kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 • Kaliteden ödün vermeden, hedefler doğrultusunda planlı ve sistematik çalışarak verimliliği arttırmayı, yapılan yenilikçi çalışmalar ile içinde
  bulunduğumuz sektörde katma değer yaratmayı,
 • Kişisel bilgi güvenliğini sağlamayı, potansiyel riskleri belirleyip önüne geçerek, verimliliği ve iş sürekliliğini maksimum seviyede tutmayı,
 • Ulusal gelişime katkı sağlamak adına sadece yaptığımız iş ile değil; gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile de sektörde örnek olmayı,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı,
 • Kalite politikamızın tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi, kalite sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması ve çalışanlarımızın gelişimlerinin desteklenmesi için sürekli ve planlı eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,
 • Kaliteyi herkesin sorumluluğu olarak gördüğümüzü, politika olarak benimsediğimiz tüm ilke ve hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve izlediğimizi beyan ederiz.